top of page

Ábyrgðaryfirlýsing

Fyrir yngri en 18 ára

Takmörkun ábyrgðar Hopplands ehf.

Undirritaður forráðamaður barnsins XXXX XXXX, kt. XXXXXX-XXXX, sem skráð hefur verið til þátttöku á námskeiði eða greitt hefur fyrir aðgang að svæði Hopplands (hér eftir svæðið), staðfesta hér með neðangreint.

 1. Mér/okkur er kunnugt um og samþykki/jum neðangreint:

  1. Þátttaka barnsins á svæðinu er alfarið á mína/okkar eigin ábyrgð hvort sem um er að ræða notkun þess á hvers konar tækjum á svæði Hopplands eða þátttöku þess í einstökum viðburðum á vegum þess. Hugsanleg ábyrgð starfsfólks gagnvart þátttakendum getur einungis grundvallast á ólögmætri og saknæmri háttsemi starfsfólks þeirra.​

  2. Ég/við staðfesti/um að barnið muni fylgja leiðbeiningum sem því eru veittar á svæðinu. Leiðbeiningar og reglur svæðisins miða að því á lágmarka áhættu á meiðslum þátttakenda við notkun tækja, búnaðar eða annarrar aðstöðu á svæðinu.

  3. Af hálfu starfsfólks er engin ábyrgð tekin á persónulegum munum sem kunna að eyðileggjast eða glatast á svæðinu.

  4. Hvers konar notkun áfengis- og vímuefna er með öllu óheimil á svæðinu.

 2. Með undirritun lýsi/lýsum ég/við því jafnframt yfir að:​

  1. Ég/við skuldbindi/um mig/okkur til þess að bæta allt tjón sem barnið veldur á tækjum, búnaði og öðru, ef tjónið má rekja til athafna eða háttsemi þess sem er andstæð leiðbeiningum eða þeim reglum sem á svæðinu gilda.

  2. Ég/við samþykki/um að starfsfólki sé rétt að meina barninu um aðgang að tækjum og/eða vísa því af svæðinu ef það fylgir ekki leiðbeiningum og þeim reglum sem á svæðinu gilda og einnig ef starfsfólk telur framkomu þess eða athafnir hvers konar ógna öryggi þess sjálfs eða annarra. Slík brottvísun veitir ekki rétt til endurgreiðslu.

  3. Barnið hafi fullnægjandi heilsu til að nota tæki og búnað svæðisins og að engin heilsuvandamál hrjái það sem geti ógnað öryggi þess eða annarra. Þá hef/höfum ég/við upplýst starfsfólk um annað ástand þess sem kann að hafa áhrif á getu þess til þess að nota tæki og búnað svæðisins.

 3. Samþykki barns og forráðamanna.​

  1. Ábyrgðaryfirlýsing þessi er einungis til notkunar fyrir svæði Hopplands. Fyllsta trúnaðar verður gætt um hana og hún ekki afhent þriðja aðila nema að undangengnum dómi eða samkvæmt lagaboði.

  2. Ég/við staðfesti/um hér með að ég/við hef/höfum lesið og skilið ábyrgðaryfirlýsingu þessa og er/um upplýst/ur um að yfirlýsing þessi er samningur milli mín/okkar og Hopplands varðandi þau atriði sem getið er um.

  3. Ábyrgðaryfirlýsing þessi er ótímabundin.


Allt ofangreint er staðfest með skráningu minni hér að neðan.

Fyrir fullorðna

Takmörkun ábyrgðar Hopplands ehf.

Undirritaður XXXX XXXX, kt. XXXXXX-XXXX, sem skráð hefur verið til þátttöku og greitt hefur fyrir aðgang að svæði Hopplands (hér eftir svæðið), staðfesti hér með neðangreint.

 1. Mér er kunnugt um og samþykki neðangreint:

  1. Þátttaka mín á svæðinu er alfarið á mína eigin ábyrgð hvort sem um er að ræða notkun þess á hvers konar tækjum á svæði Hopplands eða þátttöku þess í einstökum viðburðum á vegum þess. Hugsanleg ábyrgð starfsfólks gagnvart mér getur einungis grundvallast á ólögmætri og saknæmri háttsemi starfsfólks þeirra.​

  2. Ég staðfesti að ég muni fylgja leiðbeiningum sem mér eru veittar á svæðinu. Leiðbeiningar og reglur svæðisins miða að því á lágmarka áhættu á meiðslum þátttakenda við notkun tækja, búnaðar eða annarrar aðstöðu á svæðinu.

  3. Af hálfu starfsfólks er engin ábyrgð tekin á persónulegum munum sem kunna að eyðileggjast eða glatast á svæðinu.

  4. Hvers konar notkun áfengis- og vímuefna er með öllu óheimil á svæðinu.

 2. Með undirritun lýsi ég því jafnframt yfir að:​

  1. Ég skuldbindi mig til þess að bæta allt tjón sem ég veld á tækjum, búnaði og öðru, ef tjónið má rekja til athafna eða háttsemi þess sem er andstæð leiðbeiningum eða þeim reglum sem á svæðinu gilda.

  2. Ég samþykki að starfsfólki sé rétt að meina mér um aðgang að tækjum og vísa mér af svæðinu ef ég fylgi ekki leiðbeiningum og þeim reglum sem á svæðinu gilda og einnig ef starfsfólk telur framkomu mína eða athafnir hvers konar ógna öryggi míns sjálfs eða annarra. Slík brottvísun veitir ekki rétt til endurgreiðslu.

  3. Ég hafi fullnægjandi heilsu til að nota tæki og búnað svæðisins og að engin heilsuvandamál hrjái mig sem geti ógnað öryggi míns eða annarra. Þá hef ég upplýst starfsfólk um annað ástand mitt sem kann að hafa áhrif á getu mína til þess að nota tæki og búnað svæðisins.

 3. Samþykki mitt.​

  1. Ábyrgðaryfirlýsing þessi er einungis til notkunar fyrir svæði Hopplands. Fyllsta trúnaðar verður gætt um hana og hún ekki afhent þriðja aðila nema að undangengnum dómi eða samkvæmt lagaboði.

  2. Ég staðfesti hér með að ég hef lesið og skilið ábyrgðaryfirlýsingu þessa og er upplýst/ur um að yfirlýsing þessi er samningur milli mín og Hopplands varðandi þau atriði sem getið er um.

  3. Ábyrgðaryfirlýsing þessi er ótímabundin.


Allt ofangreint er staðfest með skráningu minni hér að neðan.

Ábyrgðaryfirlýsing hefur verið skráð

bottom of page